IT Quản Trị Mạng

DỊCH VỤ IT – QUẢN TRỊ MẠNG

Xu hướng của doanh nghiệp thông minh
Là dịch vụ thuê IT ngoài của DE NOVO dành cho doanh nghiệp, chúng tôi thực hiện các công tác của một nhân viên IT và hơn thế nữa công tác bảo trì máy tính và quản trị mạng sẽ do nhiều IT của DE NOVO cùng phối hợp với nhau đề giải quyết vấn đề .
Với dịch vụ IT này doanh nghiệp có thể thừa hưởng nhiều kinh nghiệm tích lũy hơn, chúng tôi tập trung vào công tác IT của mình theo cách chuyên nghiệp, đặt biệt giảm rất nhiều chi phí khác phát sinh khi sử dụng dịch vụ IT và quản trị mạng của DE NOVO

Lý do chọn Dịch vụ IT của Công ty DE NOVO

SỰ THÂN THIỆN

Chúng tôi luôn phấn đấu để thích nghi với văn hóa , con người của từng doanh nghiệp. Để đạt tới tiêu chí như là IT riêng của bạn.

TỐC ĐỘ GIẢI QUYẾT

Mọi người trong MTSG đều phối hợp nhịp nhàng để giải quyết 1 hoặc nhiều sự cố máy tính, mạng. Có tương tác giúp vấn đề nhanh được tìm ra.

NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ MẠNH

Xây dựng Hạ tầng máy chủ tự vận hành – Trung tâm sao lưu dữ liệu 24/24 – Kinh nghiệm đối phó thảm họa mã hóa dữ liệu – Trung tâm giám sát hệ thống và các công nghệ giúp quản lý tổng thể hệ thống.

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ

Không chỉ là công ty làm dịch vụ IT , DE NOVOuôn nghiên cứu các giải pháp để có thể tích hợp vào doanh nghiệp , và các thiệt bị IT cung cấp cho doanh nghiệp luôn được tính toán ưu tiên các vấn đề hiệu quả đầu tư.

THIẾT BỊ THAY THẾ

Có phương án chuẩn bị tối đa thiết bị IT thay thế trong trường hợp bị sự cố kỹ thuật phấn cứng. Và hơn hết luôn tư vấn có tính chất đồng bộ để tăng hiệu quả vận hành.

Quản Lý Thông Minh

Giúp doanh nghiệp bạn an tâm vận hành, không chỉ quản lý các vấn đề IT trong doanh nghiệp bạn , DE NOVO cố gắng tạo ra cách sắp xếp theo dõi các công việc IT , thiết bị IT có kế hoạch và thống kê rõ ràng.