Dịch vụ Vận chuyển – Du lịch (Tourism transportation business)

Liên kết tư vấn cung cấp, tổ chức các chương trình vận chuyển du lịch bao gồm:

Vận chuyển khách du lịch theo hợp đồng với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, với khách du lịch theo hành trình, tuyến đường phù hợp;

Image result for vespa tour
Vespa Tour
Related image
Jeep Tour

Dịch vụ vận chuyển thiết kế riêng cho một lịch trình dài ngoại tỉnh hoặc trong khu vực đô thị với nhiều loại hình kinh doanh vận tải, đáp ứng cho từng đối tượng khách hàng.

  1. Dịch vụ cho thuê Xe hơi / Van
  2. Cho thuê Xe đạp / Xe máy / Vespa
  3. Dịch vụ đón khách VIP / Jeep
Van 16-seats
Van 7-seats