Thủ tục THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài sẽ được thực hiện qua những thủ tục chính sau:
(1) Quyết định chủ trương đầu tư (áp dụng đối với một số loại dự án như dự án sử dụng đất…).
(2) cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
(3) cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư thông qua công ty được thành lập và tùy thuộc vào tính chất, quy mô, địa điểm thực hiện dự án, nhà đầu tư sẽ phải thực hiện thêm một số thủ tục như
– Đề nghị cho thuê đất, giao đất
– Lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng
– Thiết kế phòng cháy chữa cháy
– Thẩm định thiết kế kỹ thuật – Thiết kế bản vẽ thi công
– Báo cáo đánh giá tác động môi trường
– Giấy phép xây dựng.

Liên hệ De-Novo để được hướng dẫn cụ thể. Trân trọng!

NHỮNG TÀI LIỆU CẦN CHUẨN BỊ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC ĐẦU TƯ

Để thực hiện các thủ tục về đầu tư như quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần chuẩn bị các tài liệu thể hiện các nội dung của dự án đầu tư, chứng minh tư cách pháp lý, thuyết minh năng lực chuyên môn, tài chính để thực hiện dự án, đáp ứng và phù hợp với các yêu cầu theo quy định. Những tài liệu này có thể bao gồm:
– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

Để thực hiện các thủ tục về đầu tư như quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần chuẩn bị các tài liệu thể hiện các nội dung của dự án đầu tư, chứng minh tư cách pháp lý, thuyết minh năng lực chuyên môn, tài chính để thực hiện dự án, đáp ứng và phù hợp với các yêu cầu theo quy định. Những tài liệu này có thể bao gồm:
– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

– Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

– Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính (đối với một số trường hợp).