Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam – tại Nhật Bản (Vietnam Business Association in Japan) là gì?

Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam – tại Nhật Bản là một tổ chức của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản, nhiều hoạt động và đóng góp tích cực cho sự phát triển đa chiều trong quan hệ kinh tế – xã hội giữa hai nước.

Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam – tại Nhật Bản 

Khái niệm

Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam – tại Nhật Bản trong tiếng Anh được gọi là Vietnam Business Association in Japan – VJBA.

Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam – tại Nhật Bản là Tổ chức tập hợp và đại diện của các doanh nghiệp hoạt động trong cac lĩnh vực vì lợi ích của cộng đồng và doanh nghiệp, nâng cao thương hiệu Việt nam và Nhật Bản trên thị trường, góp phần vào sự phát triển kinh tế  của hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản.

Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam – tại Nhật Bản là một tổ chức của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản, nhiều hoạt động và đóng góp tích cực cho sự phát triển đa chiều trong quan hệ kinh tế – xã hội giữa hai nước.

Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam – tại Nhật Bản là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các tổ chức, người Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực theo quy định của pháp luật Nhật Bản.

Tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển KT-XH của đất nước và địa phương.

Doanh nghiệp thành viên

Năm 2003, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản được thành lập để hỗ trợ các công ty Việt Nam muốn đầu tư vào thị trường nước này.

VJBA có 32 doanh nghiệp thành viên ban đầu do người Việt Nam hoặc người gốc Việt Nam điều hành. 

Các công ty thành viên hoạt động trên toàn ngành, bao gồm sản xuất thiết bị y tế, kĩ nghệ phần mềm, nhập khẩu, xuất khẩu, hàng không, máy móc, thiết bị cơ khí và quản lí nhân sự. 

Họ là những doanh nghiệp có uy tín về thời gian ở Nhật Bản. Hiệp hội cũng thừa nhận hai công ty hàng đầu từ Việt Nam, Vietnam Airlines và FPT Corporation.

Hiệp hội này muốn trở thành đối tác tin cậy của các doanh nghiệp, hiệp hội và tổ chức ở Nhật Bản và Việt Nam và đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng kinh tế, đầu tư, hợp tác khoa học và kĩ thuật giữa hai nước. 

Mục tiêu của hiệp hội là kết hợp sức mạnh của các công ty thành viên, tham gia mở rộng kinh doanh và đóng góp vào sự phát triển của Nhật Bản và Việt Nam.

(Tài liệu tham khảo: Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam – tại Nhật Bản. Ceobank)