Canada: Bản tin tháng 4/2021

Ngày 14/4 vừa qua, Bộ Di trú, Người Tị nạn và Quốc tịch Canada đã công bố một định hướng mới về quy chế Thường trú Nhân cho hơn 90,000 người lao động ngành nghề quan trọng và các sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp đang đóng góp tích cực vào nền kinh tế Canada.
Bắt đầu từ ngày 6/11/2021, định hướng mới này sẽ cho phép các sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp sau khi học tại Canada, mà đáp ứng được yêu cầu, cũng như các lao động trong lĩnh vực y tế và các ngành nghề quan trọng khác, nộp hồ sơ Thường trú Nhân.

Chúng tôi sẽ tiếp nhận các hồ sơ định hướng như trên từ ngày 6/5 đến ngày 5/11/2021, hoặc cho tới khi đạt đến ngưỡng chỉ tiêu, bao gồm:
• 20,000 lao động nhập cư trong lĩnh vực y tế
• 30,000 lao động nhập cư trong các ngành nghề quan trọng được lựa chọn
• 40,000 sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp
Lưu ý: Để giúp tăng nguồn lực cho các cộng đồng Pháp ngữ thiểu số, 3 hướng nộp hồ sơ, với không giới hạn chỉ tiêu, đã được bổ sung cho các ứng viên nói tiếng Pháp hoặc song ngữ.

(Xem thêm tại FB: D-NoVo Immigration@ditrumycanadauc)

Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Canada tại TPHCM

#dinhcucanada #dinhcumyuccanada #laodongcanada #denovoimmigration